مشاغل فروردین ماه کاریابی بابلسر

کاریابی نیکان بابلسر , [05.03.24 14:51]
[ عکس ]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: 380

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : 15 اسفندماه

✅استخدام نیروی کار خانم آشپز

✅ استخدام نیروی کار خانم صندوقدار

❇️جهت کار در فروشگاه معتبر سوخاری محیط کاری مناسب با مدیریت خانم محدوده خیابان پاسداران بابلسر

❇️ساعت کاری نیروی کار از ساعت 15 الی 23

✅دریافتی حقوق مبلغ ۸میلیون و تشویقی طبق توافق با کارفرما

><><><><><><><><><><><
🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar
🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر ❇️آدرس دفتر. خیابان امام خمینی پاساژ دهقان طبقه اول

کاریابی نیکان بابلسر , [06.03.24 18:35]
[ عکس ]


🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: 381

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : 15 اسفندماه

✅استخدام نیروی کار خانم سه نفر با شرایط سنی 18تا 30سال

✅ استخدام نیروی کار آقا کمکی فروشگاه

❇️جهت کار در فروشگاه معتبر شیرینی سرای بابلسر با شیفت در گردش صبح و عصر

❇️اگر نیروی کار تمایل داشته باشد میتواند روزهای کار آزمایشی یک ماهه را بصورت حقوق روزی 300هزار تومان دریافت کند.و در صورت تمایل قرارداد بسته شود.

✅دریافتی حقوق ماهیانه مبلغ 7میلیون و پانصد و اضافه کار پرداخت میشود و تشویقی و اضافه کار طبق توافق با کارفرما تعلق می‌گیرد.

><><><><><><><><><><><
🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar
🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر ❇️آدرس دفتر. خیابان امام خمینی پاساژ دهقان طبقه اول

کاریابی نیکان بابلسر , [06.03.24 21:04]
[ عکس ]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: 382🛑

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : 15 اسفندماه

✅استخدام نیروی کار فروشنده خانم دو نفر با شرایط سنی 18 تا 30 سال

✅ استخدام نیروی کار فروشنده آقا دو نفر با شرایط سنی 20 تا 35 سال

❇️جهت کار در فروشگاه معتبر هایپر مارکت بزرگ بابلسر با شیفت در گردش محیط کاری عالی

❇️اگر نیروی کار تمایل داشته باشد میتواند روزهای کار آزمایشی یک ماهه را بصورت حقوق روزی 300هزار تومان دریافت کند.و در صورت تمایل قرارداد بسته شود.

✅دریافتی حقوق ماهیانه مبلغ 8میلیون و پانصد و اضافه کار پرداخت میشود و تشویقی و اضافه کار طبق توافق با کارفرما تعلق می‌گیرد.

><><><><><><><><><><><
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇

🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar
🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر ❇️آدرس دفتر. خیابان امام خمینی پاساژ دهقان طبقه اول

کاریابی نیکان بابلسر , [06.03.24 21:25]


🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: 383

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : 15 اسفندماه

✅ استخدام نیروی کار پلاژ دار که سه عدد ویلا تحویل میباشد. برای پارکینگ ساحلي ساعت کاری ۸ صبح تا ۱۰ شب
❇️اگر خانواده هم باشد سوئیت در اختیار قرار می‌گیرد. در صورت رضایت با کارفرما قرارداد یکساله تنظیم می‌شود.

✅دریافتی حقوق ماهیانه مبلغ ۹ میلیون و اضافه کار در قالب تشویقی پرداخت میشود طبق توافق با کارفرما تعلق می‌گیرد.
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇

🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی بابلسر
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?utm_source=qr&igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==
><><><><><><

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر ❇️آدرس دفتر. خیابان امام. پاساژ دهقان طبقه اول

کاریابی نیکان بابلسر , [10.03.24 14:14]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: 384

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : 18 اسفندماه

✅ استخدام نیروی کار خانم و آقا در شرکت تولیدی معتبر بابلسر در محدوده میدان معلم بابلسر
❇️کارشیفت در گردش با امتیازات ناهار و سرویس رفت و برگشت به کارخانه

✅دریافتی حقوق ماهیانه مبلغ ۹ میلیون و اضافه کار در قالب تشویقی پرداخت میشود طبق توافق با کارفرما تعلق می‌گیرد.
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇

🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی بابلسر
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?utm_source=qr&igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==
><><><><><><

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر ❇️آدرس دفتر. خیابان امام. پاساژ دهقان طبقه اول

کاریابی نیکان بابلسر , [13.03.24 12:34]
[ عکس ]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: 388

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : 23 اسفندماه

✅ استخدام نیروی کار خانم و آقا در شرکت تولیدی معتبر بابلسر در محدوده دریاکنار در بخش :
🔶مسئول خرید شرکت با روابط عمومی
🔶 انبار دار تولیدی منظم و مسئولیت پذیر
🔶 سرپرست کارگاه متعهد و منظم
🔶سرپرست فنی با مدرک مهندسی
🔶 حسابدار ،کار با برنامه پیشگامان

🛑 سرویس رفت و آمد دارد
❇️کار تک شیفت صبح 8 صبح تا 4.30 عصر

✅دریافتی حقوق ماهیانه مبلغ 8 میلیون در سال جاری بر اساس سابقه و مهارت افزایش حقوق و تشویقی پرداخت میشود طبق توافق کارجو با کارفرما تعلق می‌گیرد.
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇

🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی بابلسر
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?utm_source=qr&igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==
><><><><><><

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر ❇️آدرس دفتر. خیابان امام. پاساژ دهقان طبقه اول

کاریابی نیکان بابلسر , [19.03.24 21:12]
[ عکس ]
سلام به همه عزیزانی که در سال جاری در کنار ما بودند بسیاری از دوستان شغل مورد علاقه خود را انتخاب کرده و در شغل‌شان پیشرفت هایی داشته اند ..سعی ما در این بود که حداکثر توان خود را بکار بگیریم تا بتوانیم ارتباط با شما کارجویان عزیز را حفظ کرده و شغل مناسب را پیشنهاد دهیم .آمار درخشان سال قبل نشان از اعتماد بالای کارجویان به کاریابی نیکان را دارد که مایه سرافرازی ماست.😍
ضمن تبریک سال جدید به دوستان عزیز و آرزوی توفیق و سلامتی ،در سال جدید با تمام وجود تمامی تلاشمان را برای استخدام و پیشنهاد های شغلی برای شما عزیزان جویای کار بکار میگیریم..
❇️سال خوبی را آرزومندیم❇️

کاریابی نیکان بابلسر , [24.03.24 18:29]
[ عکس ]

کاریابی نیکان بابلسر , [24.03.24 18:30]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: 389

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : 5فروردین

✅ استخدام نیروی کار خانم و آقا در رستوران و سفره خانه معتبر بابلسر در محدوده دریاکنار در بخش :
🔶نیروی کار سالندار آقا و خانم
🔶 نیروی کار کباب زن آقا یا خانم
🔶 نیروی کار قطعه کار گوشت و مرغ
🔶نیروی کارکمک آشپز خانم و آقا
🔶 راننده با ماشین وانت

🛑 سرویس رفت و آمد دارد
❇️کار در شیفت صبح 8 صبح تا 4 عصر
💢شیفت عصر ساعت 4عصر تا 11شب

✅دریافتی حقوق ماهیانه مبلغ 9 میلیون تومان در سال جاری بر اساس سابقه و مهارت افزایش حقوق و تشویقی پرداخت میشود طبق توافق کارجو با کارفرما تعلق می‌گیرد.
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇

🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><><

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر ❇️آدرس دفتر. خیابان امام. پاساژ دهقان طبقه اول

کاریابی نیکان بابلسر , [24.03.24 18:45]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: 390

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : 5فروردین

✅ استخدام راننده آقا در فروشگاه ساختمانی بابلسر

❇️کار در شیفت صبح 8 صبح تا 13 عصر
💢شیفت عصر ساعت 15عصر تا 19شب
در کل 8ساعت کاری که ساعات اضافه کار تشویقی دارد

✅دریافتی حقوق ماهیانه مبلغ 10 میلیون تومان با بیمه تامین اجتماعی
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇

🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر ❇️آدرس دفتر. خیابان امام. پاساژ دهقان طبقه اول

کاریابی نیکان بابلسر , [24.03.24 18:50]
[ عکس ]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: 391

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : 5فروردین

✅ استخدام انبار دار آقا در شرکت خودرو سازی ترجیحا سابقه کار در قطعات خودرو و آشنایی با لوازم داشته باشد

❇️کار در شیفت صبح 8 صبح تا 13 عصر
💢شیفت عصر ساعت 14عصرتا 17.30
💢محدوده جاده بابل به بابلسر

در کل 8ساعت کاری که پنج شنبه ها نیمه وقت است

✅دریافتی حقوق ماهیانه مبلغ 10 میلیون تومان با بیمه تامین اجتماعی
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇

🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر
❇️آدرس دفتر. خیابان امام. پاساژ دهقان طبقه اول

کاریابی نیکان بابلسر , [24.03.24 18:56]
[ عکس ]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: 392

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : 5فروردین

✅ استخدام نگهبان در دامپروری سن 45 تا 68سال

❇️کار در شیفت 6غروب تا 6صبح

💢محدوده جاده اجاکسر

✅دریافتی حقوق ماهیانه مبلغ ۸میلیون تومان با تشویقی
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇

🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر ❇️آدرس دفتر. خیابان امام. پاساژ دهقان طبقه اول

کاریابی نیکان بابلسر , [25.03.24 01:54]
[ عکس ]
داشتن باور مثبت
همچون اب دادن به یک دانه است..
در ابتدا چیزی مشخص نمیشود
ولی بعد از مدتی
میوه باور مثبتتان را خواهید دید.

#کاریابی نیکان بابلسر

کاریابی نیکان بابلسر , [26.03.24 14:41]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: 393

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : 7فروردین

✅ استخدام پرستار سالمند پوشکی به صورت شبانه روزی

✅دریافتی حقوق ماهیانه مبلغ ۱۰ میلیون (و یک روز در هفته مرخصی )
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇

🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی بابلسر
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?utm_source=qr&igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==
><><><><><><

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر ❇️آدرس دفتر. خیابان امام. پاساژ دهقان طبقه اول

کاریابی نیکان بابلسر , [26.03.24 14:44]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: 394

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : 7فروردین

✅ استخدام نگهبان در سالن ورزشی
ساعت ۱۴ الی ۲۳

✅دریافتی حقوق ماهیانه مبلغ ۸ میلیون
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇

🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی بابلسر
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?utm_source=qr&igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==
><><><><><><

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر ❇️آدرس دفتر. خیابان امام. پاساژ دهقان طبقه اول

کاریابی نیکان بابلسر , [26.03.24 14:48]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: 395

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : 7فروردین

✅ استخدام نیروی کار برای دستگاه تزریق پلاستیک (ترجیحا رشته برق )

❇️ساعت کار دوشیفت در گردش

✅دریافتی حقوق طبق قانون کار
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇

🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر ❇️آدرس دفتر. خیابان امام. پاساژ دهقان طبقه اول

کاریابی نیکان بابلسر , [26.03.24 14:51]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: 396

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : 7فروردین

✅ استخدام نیروی کار در بخشهای مختلف در شهرک صنعتی شورک ( فنی کار و تراشکار و کارگر ساده وخدماتی …….)

❇️ساعت کار ۸ساعت کاری
✅دریافتی حقوق طبق قانون کار
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇

🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر ❇️آدرس دفتر. خیابان امام. پاساژ دهقان طبقه اول

کاریابی نیکان بابلسر , [26.03.24 14:53]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: 397

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : 7فروردین

✅ استخدام نیروی کار اداری اقا و کارگر در شرکتی در میرود

❇️ساعت کار ۸ساعت کاری
✅دریافتی حقوق طبق قانون کار
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇

🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر ❇️آدرس دفتر. خیابان امام. پاساژ دهقان طبقه اول

کاریابی نیکان بابلسر , [26.03.24 22:59]
[ عکس ]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: 397

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : 7فروردین

❇️شرکت پخش مواد غذایی بابلسر

✅ ویزیتور و بازاریاب ( خانم و آقا)
▪️ حقوق قانون کار+ پورسانت حداقل ( ۳ میلیون تومان) + بیمه

✅ منشی آقا یا خانم
▪️ با روابط عمومی بالا جهت امور اداری+ حقوق توافقی

✅ راننده
▪️ با روابط عمومی بالا ، حسن خلق جهت پخش مواد غذایی+ حقوق قانون کار+ بیمه

✅ کارپرداز آقا
▪️ با روابط عمومی بالا+ حسن خلق و سابقه کار+ حقوق قانون کار+ بیمه

❇️ساعت کار ۸ساعت کاری
✅دریافتی حقوق طبق قانون کار
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇

🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر
❇️آدرس دفتر. خیابان امام. پاساژ دهقان طبقه اول
MJWX+WPX، بابلسر، استان مازندران، ایران

کاریابی نیکان بابلسر , [27.03.24 22:02]
کاریابی بابلسر.کاریابی نیکان بابلسر
0911 539 0710

https://g.co/kgs/HzNWf7P

کاریابی نیکان بابلسر , [27.03.24 22:02]
کاریابی بابلسر.کاریابی نیکان بابلسر
0911 539 0710

https://g.co/kgs/HzNWf7P

کاریابی نیکان بابلسر , [28.03.24 12:49]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

کاریابی بابلسر

💢 کد: 398

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : 9فروردین

❇️استخدام نیروی آقا و صندوقدار خانم در کافه
▪️ حقوق ۱۲۰۰۰۰۰۰

❇️ساعت کار در ماه مبارک رمضان ساعت ۱۸ الی ۲۴
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇

🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر
❇️آدرس دفتر. خیابان امام. پاساژ دهقان طبقه اول
MJWX+WPX، بابلسر، استان مازندران، ایران

کاریابی نیکان بابلسر , [28.03.24 12:53]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: 399

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : 9فروردین

❇️شرکت تعاونی

✅ حسابدار(اقا)

❇️ساعت کار ۸ساعت کاری
✅دریافتی حقوق طبق قانون کار
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇

🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر
❇️آدرس دفتر. خیابان امام. پاساژ دهقان طبقه اول
MJWX+WPX، بابلسر، استان مازندران، ایران

کاریابی نیکان بابلسر , [28.03.24 12:58]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد:400

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : 9فروردین

❇️شرکتی در جویبار نیروی آقا استخدام میکند .
✅ حقوق و مزایا طبق قانون کار و حق شیفت و هزینه ایاب و ذهاب
❇️ساعت کار ۸ساعت کاری به صورت گردشی

><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇

🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر
❇️آدرس دفتر. خیابان امام. پاساژ دهقان طبقه اول
MJWX+WPX، بابلسر، استان مازندران، ایران

کاریابی نیکان بابلسر , [28.03.24 13:14]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد:401

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : 9فروردین

نیروی اقا برای تولید محصولات چوبی (کار اموزش داده میشود ).
✅ حقوق و مزایا طبق قانون کار
❇️ساعت کار ۸ساعت کاری
📆نیروی فروش آشنا با کامپیوتر (خانم یا آقا)
حقوق و مزایا طبق قانون کار
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇

🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر
❇️آدرس دفتر. خیابان امام. پاساژ دهقان طبقه اول
MJWX+WPX، بابلسر، استان مازندران، ایران

کاریابی نیکان بابلسر , [01.04.24 21:27]
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

کاریابی نیکان بابلسر , [01.04.24 21:28]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد:401

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : 9فروردین

نیروی اقا برای تولید محصولات چوبی (کار اموزش داده میشود ).
✅ حقوق و مزایا طبق قانون کار
❇️ساعت کار ۸ساعت کاری
📆نیروی فروش آشنا با کامپیوتر (خانم یا آقا)
حقوق و مزایا طبق قانون کار
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇

🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر
❇️آدرس دفتر. خیابان امام خمینی۳. پاساژ دهقان طبقه اول
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

کاریابی نیکان بابلسر , [03.04.24 15:13]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد:403

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : 15فروردین

💢نیروی کار خانم جهت کار حسابدار با مدرک کارشناسی مدیریت و یا حسابداری
✅ حقوق بالاتر از قانون کاری با بیمه تامین اجتماعی

❇️ساعت کار ۸ساعت کاری در شرکت تولیدی معتبر

💢محدوده جاده دریاکنار
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇 آدرس اینترنتی
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر
❇️آدرس دفتر. خیابان امام خمینی۳. پاساژ دهقان طبقه اول
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

کاریابی نیکان بابلسر , [03.04.24 15:13]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد:404

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : 15فروردین

💢نیروی کار آقا جهت خط تولید شرکت

✅ حقوق و مزایا قانون کار با بیمه تامین اجتماعی

❇️ساعت کار ۸ساعت کاری در شرکت تولیدی

💢محدوده جاده شهرک صنعتی بابلسر
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇 آدرس اینترنتی
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر
❇️آدرس دفتر. خیابان امام خمینی۳. پاساژ دهقان طبقه اول
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

کاریابی نیکان بابلسر , [03.04.24 15:13]


🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد:404

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : 15فروردین

💢نیروی کار آقا جهت خط تولید شرکت

✅ حقوق و مزایا قانون کار با بیمه تامین اجتماعی

❇️ساعت کار ۸ساعت کاری در شرکت تولیدی

💢محدوده جاده شهرک صنعتی بابلسر
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇 آدرس اینترنتی
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر
❇️آدرس دفتر. خیابان امام خمینی۳. پاساژ دهقان طبقه اول
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

کاریابی نیکان بابلسر , [03.04.24 15:13]
[ عکس ]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد:402

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : 15فروردین

💢نیروی کار خانم جهت کار شرکت محصولات کشاورزی
✅ بازاریاب تلفنی جهت امور اداری فروش
❇️ساعت کار ۸ساعت کاری
💢محدوده کمربندی امیرکلا
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇 آدرس اینترنتی
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر
❇️آدرس دفتر. خیابان امام خمینی۳. پاساژ دهقان طبقه اول
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

کاریابی نیکان بابلسر , [08.04.24 14:22]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد:405

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : 15فروردین

💢استخدام نیروی کار خانم برای مسئول پذیرش شرکت
✅ استخدام نیروی کار خانم و آقا حسابدار با مهارت کار با نرم افزار
💢 نیروی کار خانم بازرگانی و نیروی فروش تلفنی
💢استخدام نیروی کار خانم طراح گرافیک
❇️ساعت کاری 8 ساعته با بیمه تامین اجتماعی و امتیازات ویژه
💢محدوده مرکز شهر بابلسر
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇 آدرس اینترنتی
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر
❇️آدرس دفتر. خیابان امام خمینی۳. پاساژ دهقان طبقه اول
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

کاریابی نیکان بابلسر , [08.04.24 14:24]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد:406

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : 15فروردین

💢نیروی کار خانم و آقا جهت کار در فروشگاه میوه با مهارت صندوقدار و حسابداری

❇️ساعت کار ۸ ساعت کاری
💢محدوده مرکز شهر بابلسر
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇 آدرس اینترنتی
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر
❇️آدرس دفتر. خیابان امام خمینی۳. پاساژ دهقان طبقه اول
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

کاریابی نیکان بابلسر , [08.04.24 14:28]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد:407

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : 15فروردین

💢استخدام نیروی کار آقا در بندر فریدونکنار بدون مهارت که آموزش داده میشود
💢تشویقی توسط کارفرما تعلق می‌گیرد

❇️ساعت کار ۸ ساعت کاری
💢محدوده بندر فریدونکنار
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇 آدرس اینترنتی
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر
❇️آدرس دفتر. خیابان امام خمینی۳. پاساژ دهقان طبقه اول
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

کاریابی نیکان بابلسر , [08.04.24 14:34]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد:408

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : 15فروردین

💢استخدام نیروی کار آقا در فروشگاه ابزار در امیرکلا

❇️ساعت کار 10 ساعت کاری

💢حقوق و مزایا طبق قانون کار با بیمه تامین اجتماعی

💢محدوده امیرکلا
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇 آدرس اینترنتی
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar
🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..
کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==
☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر
❇️آدرس دفتر. خیابان امام خمینی۳. پاساژ دهقان طبقه اول
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

کاریابی نیکان بابلسر , [08.04.24 14:39]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: ۴۰۹

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : 15فروردین

💢استخدام نیروی کار خانم بابت پرستاری سالمند

💢سالمند 77ساله است و کارهای نظافتی و شخصی را خودشان انجام میدهند

❇️ساعت کار تمام وقت است

💢محدوده مرکز شهر فریدونکنار
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇 آدرس اینترنتی
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps
🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر
❇️آدرس دفتر. خیابان امام خمینی۳. پاساژ دهقان طبقه اول
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

کاریابی نیکان بابلسر , [08.04.24 14:45]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: ۴۱۰

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : ۲۰ فروردین

💢استخدام نیروی کار آقا جهت خط تولید شرکت تولیدی قطعات
✅نیروی کاردیپلم داشته باشد و ترجیحا مجرد باشد

❇️ساعت کار ۸ ساعت تک شیفت ۷ تا ۱۵. .بیمه از روز اول

✅حقوق و مزایا طبق قانون کار

💢محدوده .شهرک صنعتی بابلسر
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇 آدرس اینترنتی
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps
🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر
❇️آدرس دفتر. خیابان امام خمینی۳. پاساژ دهقان طبقه اول
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

کاریابی نیکان بابلسر , [08.04.24 14:47]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: ۴۱۱

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : ۲۰ فروردین

💢استخدام نیروی کار خانم جهت شستشوی ظرف در کافه رستوران

❇️ساعت کار ۸ ساعت ۴ بعد از ظهر

✅حقوق و مزایا طبق قانون کار

💢محدوده اجاکسر
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇 آدرس اینترنتی
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps
🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر
❇️آدرس دفتر. خیابان امام خمینی۳. پاساژ دهقان طبقه اول
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

کاریابی نیکان بابلسر , [08.04.24 14:49]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: 412

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : ۲۰ فروردین

💢استخدام نیروی کار خانم در شرکت تولیدی
✅نیروی کار جهت کار در ۳ شیفت در گردش

✅حقوق و مزایا طبق قانون کار

💢محدوده .دریاکنار
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇 آدرس اینترنتی
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps
🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر
❇️آدرس دفتر. خیابان امام خمینی۳. پاساژ دهقان طبقه اول
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

کاریابی نیکان بابلسر , [09.04.24 20:42]
♨️📢 دعوت به همکاری بانک پاسارگاد با شرایط جدید

📋 بانک پاسارگاد به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز شعبه های خود در استان های ذکر شده، از واجدین شرایط پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز، دعوت به مصاحبه می نماید.

🔻شغل بانکدار
🔸استان: #سمنان، #هرمزگان، #تهران، #مازندران، #خوزستان، #کرمان، #خراسان_رضوی، #سیستان_و_بلوچستان، #زنجان، #کردستان، #اصفهان
🔸رشته تحصیلی: حسابداری، اقتصاد، مهندسی صنایع، مدیریت، مالی، آمار، ریاضی، حقوق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی IT
🔸جنسیت: خانم/آقا

🔻شغل کارشناس انفورماتیک
🔸 جنسیت مورد نیاز: خانم / آقا
🔸استان: #تهران
🔸رشته های مورد نیاز :مهندسی کامپیوتر، مهندسی IT ،علوم کامپیوتر

🔻شغل مسئول دفتر (منشی)
🔸استان: #تهران
🔸رشته تحصیلی: زبان انگلیسی، زبان و ادبیات فارسی، روابط عمومی، روانشناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، علوم تربیتی، زبان فرانسه، زبان عربی، جامعه شناسی
🔸جنسیت: خانم/آقا

🔻شغل کارشناس امور حقوقی
🔸استان: #تهران، #خوزستان، #کرمان
🔸رشته تحصیلی: حقوق
🔸جنسیت: خانم/آقا

🔻شغل نگهبان
🔸استان: #تهران، #فارس
🔸مقطع تحصیلی: #دیپلم، #کاردانی
🔸جنسیت: آقا

📌 جهت تکمیل فرم دعوت به همکاری به لینک زیر مراجعه نمایید:
🔗 https://iranestekhdam.ir/?p=11609

💢کاریابی نیکان بابلسر
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar

کاریابی نیکان بابلسر , [09.04.24 20:43]
[فرستاده شده از کاریابی نیکان بابلسر ]
[ عکس ]
استخدام نیروی کار در شهرهای بابلسر.بهنمیر.هادیشهر.امیرکلا در شرکتها _ کارخانجات _ فروشگاه های معتبر و معرفی افراد به فنی و حرفه‌ای برای کسب مهارت _آزادسازی مدارک دانشگاهی

✅عضو کانال اشتغال و استخدام بابلسر شوید تا از فرصت‌های شغلی مطلع شوید
……..
ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید.
لینگ کانال ایتا استخدام بابلسر……….
آدرس دفتر شرکت:
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar
لینک کانال تلگرام استخدام بابلسر
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar
✅مدیریت: مهندس هادی شاهی

کاریابی نیکان بابلسر , [10.04.24 05:20]
[ استیکر ]

کاریابی نیکان بابلسر , [10.04.24 22:16]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: 413

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : 22 فروردین

💢سرایدار خانم و آقا در ویلای پارکینگ ساحلي بابلسر..اگر فرزند هم داشته باشد مشکلی نیست
✅یکدستگاه منزل ۵۰ متری در اختیار گذاشته می‌شود

✅حقوق و مزایا ۷میلیون با پاداش و مزایا

💢محدوده .شریعتی بابلسر
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇 آدرس اینترنتی
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps
🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر
❇️آدرس دفتر. خیابان امام خمینی۳. پاساژ دهقان طبقه اول
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

کاریابی نیکان بابلسر , [10.04.24 22:19]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: 414

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : ۲۱ فروردین

💢استخدام نیروی کار حسابدار خانم یا آقا در شرکت تولیدی
✅نیروی کار آقا یا خانم با مدرک مهندسی مکانیک

✅حقوق و مزایا طبق قانون کار با بیمه تامین اجتماعی

💢محدوده .خیابان امام خمینی بابلسر
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇 آدرس اینترنتی
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps
🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر
❇️آدرس دفتر. خیابان امام خمینی۳. پاساژ دهقان طبقه اول
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

کاریابی نیکان بابلسر , [10.04.24 22:23]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: ۴۱۵

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : ۲۱ فروردین

💢استخدام نیروی کار آقا ۸ نفر در شرکت تولیدی قطعات خودرو

✅ساعت کاری تک شیفت ۸ صبح تا ۱۶

✅حقوق و مزایا طبق قانون کار با بیمه تامین اجتماعی و سرویس رفت و آمد

💢محدوده شهرک صنعتی بابلسر. شورک
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇 آدرس اینترنتی
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps
🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر
❇️آدرس دفتر. خیابان امام خمینی۳. پاساژ دهقان طبقه اول
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

کاریابی نیکان بابلسر , [10.04.24 22:49]
[ ویدئو ]
💢پیام مهم برای کارجویان 💢

💢💢تعیین حقوق و مزایا طبق قانون کار با در نظر گرفتن سابقه کار 💢💢

><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇 آدرس اینترنتی
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps
🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر
❇️آدرس دفتر. خیابان امام خمینی۳. پاساژ دهقان طبقه اول
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

کاریابی نیکان بابلسر , [11.04.24 22:26]
[ عکس ]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: ۴۱۵

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : ۲۱ فروردین

💢استخدام نیروی کار آقا ۸ نفر در شرکت تولیدی قطعات خودرو

✅ساعت کاری تک شیفت ۸ صبح تا ۱۶

✅حقوق و مزایا طبق قانون کار با بیمه تامین اجتماعی و سرویس رفت و آمد

💢محدوده شهرک صنعتی بابلسر. شورک
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇 آدرس اینترنتی
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps
🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر
❇️آدرس دفتر. خیابان امام خمینی۳. پاساژ دهقان طبقه اول
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

کاریابی نیکان بابلسر , [12.04.24 18:10]
[ ویدئو ]
ارزشمندترین مکان هایی که در دنیا میتوان حضور داشت:
در فکر کسی…
در قلب کسی…❤️

✨️کاریابی نیکان همراه شما

https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar
ما را به دوستان خود معرفی کنید لطفاً 🙏

کاریابی نیکان بابلسر , [13.04.24 15:00]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: ۴۱۶

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : ۲۵ فروردین

💢استخدام نیروی کار خانم در سالن تولید محصولات چوبی و مدرن
مناسب برای خانم هایی که علاقه به کار چوب هستند و هم کار و هنر یاد میگیرید و هم درآمد دارید

✅ساعت کاری تک شیفت ۸ صبح تا ۱۶

✅حقوق و مزایا طبق قانون کار با بیمه تامین اجتماعی

💢محدوده هادیشهر
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇 آدرس اینترنتی
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps
🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر
❇️آدرس دفتر. خیابان امام خمینی۳. پاساژ دهقان طبقه اول
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

کاریابی نیکان بابلسر , [13.04.24 15:01]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: ۴۱۵

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : ۲۵ فروردین

💢استخدام نگهبان حراست ورودی شرکت معتبر

✅ساعت کاری تک شیفت ۸ صبح تا ۱۷

✅حقوق و مزایا طبق قانون کار با بیمه تامین اجتماعی

💢محدوده بهنمیر
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇 آدرس اینترنتی
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps
🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر
❇️آدرس دفتر. خیابان امام خمینی۳. پاساژ دهقان طبقه اول
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

کاریابی نیکان بابلسر , [14.04.24 09:03]
[ عکس ]
ســـــــلام 🌸🍃

صبـح قشنگــــــ🌸🍃
یکشنبه تـون بـخیر 🌸🍃

روزی پراز عـشق و امـید🌸🍃
وپر از برکت و رزق و روزی

بــراتــون آرزو دارم ……….🌸🍃

الهی حــ💗ــال دلتـون خـوب بـاشـه 🌸🍃

کاریابی نیکان بابلسر , [14.04.24 20:31]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: ۴۰۹

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : ۲۶فروردین

💢استخدام نیروی کار خانم بابت پرستاری سالمند

💢سالمند ۷۱ساله است و پوشکی است

❇️ساعت کار تمام وقت است و هفته ای یکروز تعطیل میباشد

💢محدوده امیر مازندرانی بابلسر

💢حقوق ماهیانه ۱۳ میلیون
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇 آدرس اینترنتی
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps
🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر
❇️آدرس دفتر. خیابان امام خمینی۳. پاساژ دهقان طبقه اول
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

کاریابی نیکان بابلسر , [15.04.24 17:14]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: ۴۱۹

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : ۲۸ فروردین

💢استخدام نیروی کار خانم یا آقا

💢مغازه میوه فروشی است که مغازه در اختیار شما قرار می‌گیرد و فقط فروش محصولات به عهده شماست .

❇️ساعت کار ۹ صبح تا ۵ عصر است و هفته ای یکروز تعطیل میباشد

💢محدوده امیر مازندرانی بابلسر

💢حقوق ماهیانه ماه اول ۷ میلیون و از ماه دوم ۹ میلیون پرداخت میشود
><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید.
.👇👇👇👇 آدرس اینترنتی
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps
🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر
❇️آدرس دفتر. خیابان امام خمینی۳. پاساژ دهقان طبقه اول
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

کاریابی نیکان بابلسر , [15.04.24 17:17]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: ۴۲۰

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : ۲۸ فروردین

💢استخدام نیروی کار خانم یا آقا بازنشسته هم باشد مشکلی نیست

💢فروشنده محصولات پروتئین و ارگانیک

❇️ساعت کار ۹ صبح تا ۵ عصر است و هفته ای یکروز تعطیل میباشد

💢محدوده مرکز شهر بابلسر

💢حقوق ماهیانه ۸ میلیون

><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید.
.👇👇👇👇 آدرس اینترنتی
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps
🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر
❇️آدرس دفتر. خیابان امام خمینی۳. پاساژ دهقان طبقه اول
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

کاریابی نیکان بابلسر , [15.04.24 17:47]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: ۴۲۱

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : ۲۸ فروردین

💢استخدام نیروی کار خانم …قابل توجه خانمهای جویای کار در بهنمیر
💢مغازه کامل در اختیار شما قرار می‌گیرد و فروش شما بصورت شراکتی با کارفرما است .کارفرما حضور نداشته و کل مغازه و فروش و مدیریت در اختیار شما قرار می‌گیرد.

✅فروشنده محصولات آشپزخانه و لوازم لوکس

❇️ساعت کار ۹ صبح تا ۸عصر است و هفته ای یکروز تعطیل میباشد

💢محدوده مرکز شهر بهنمیر

💢حقوق ماهیانه ۸ میلیون

><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید.
.👇👇👇👇 آدرس اینترنتی
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps
🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر
❇️آدرس دفتر. خیابان امام خمینی۳. پاساژ دهقان طبقه اول
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

کاریابی نیکان بابلسر , [16.04.24 13:50]
[ عکس ]

کاریابی نیکان بابلسر , [16.04.24 14:49]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: 422

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : ۲۸ فروردین

💢استخدام نیروی کار آقا جهت پخش قطعات خودرو که شرکت ماشین تحویل میدهد
🛑 نیروی کار بعنوان کمک انبار دار آقا

🛑 سرایدار خانم و آقا که فرزند نداشته باشند و تا 15میلیون حقوق پرداخت میشود

✅شرکت فروش و پخش قطعات خودرو در محدوده امیرکلا

❇️ساعت کار ۹ صبح تا ۸عصر است و هفته ای یکروز تعطیل میباشد

💢محدوده مرکز شهر امیرکلا

💢حقوق ماهیانه حدود 10میلیون با بیمه

><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید.
.👇👇👇👇 آدرس اینترنتی
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps
🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر
❇️آدرس دفتر. خیابان امام خمینی۳. پاساژ دهقان طبقه اول
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

کاریابی نیکان بابلسر , [16.04.24 15:02]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: 424

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : ۲۱ فروردین

💢استخدام نیروی کار خانم جوان و مجرد باشد.کار در کلینیک بینایی‌سنجی خانم دکتر
در محدوده مرکز شهر بابلسر

✅ساعت کاری تک شیفت 4بعاز ظهر صبح تا 21

✅حقوق و مزایا طبق توافق با خانم دکتر

><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید..👇👇👇👇 آدرس اینترنتی
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps
🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر
❇️آدرس دفتر. خیابان امام خمینی۳. پاساژ دهقان طبقه اول
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

کاریابی نیکان بابلسر , [16.04.24 23:25]
[ عکس ]
♦️سلام وقتتون بخیر😍
#همه_چی_بخر_با_کیفیت_ارزان_بخر
در بابلسر
♦️روزمرگیهای منازل و سفره های گرمتون
✅ تخم‌مرغ روز۳ تومن
✅ تخم‌بلدرچین ۳۵تومن
✅ شکر کیلویی ۲۹ تومن
✅ تخم مرغ محلی ۵.۵۰۰
✅ بلدرچین محلی‌ ۵۵ تومن
✅ آبلیمو تازه دستی ۷۰ تومن
✅ انواع شربت خانگی ۷۵ تومن
✅ رب گوجه خانگی محلی ۱۲۰ تومن
✅ کره محلی با مارگارین بالا ۲۷۰ تومن
✅ چای درجه یک قلم لاهیجان ۱۸۰
✅ رب انار محلی ملس و ترش ۱۲۰ تومن
✅ اردک دشتی درجه یک از ۲۲۰ تا ۲۹۰
تومن اوزان مختلف
✅ اکبرجوجه ارگانیک ۱۱۰۰ گرمی ۱۴۰
✅ شیرگاوی محلی بدون نیاز به پختن با
ماندگاری بالا و پرچرب ۲۰ تومن
✅ گلاب اعلا دو آتیشه درجه یک ۱۲۰
✅ گلاب درجه یک قمصر کاشان ۹۵
✅ ماست محلی چکیده یک کیلویی ۶۵
✅ عسل درجه یک با ساکارُز یک درمانی
۲۳۰ تومن و با ساکارُز سه ۱۵۰ تومن
✅ دوغ محلی ساده و نعنایی ۲۰ تومن
✅ گوشت منجمد ایرانی کشتار تازه ۳۹۵
✅ بوقلمون محلی با تمام اجزا ۲۶۰ تومن
✅ انواع محصول بهداشتی ،آرایشی با کیفیت و قیمت های حیرت انگیز
برا اولین بار در مازندران تو شهرستات بابلسربا هزاران محصول ارگانیک اومدیم سر سفره هاتون 🙏
✔️چند تا آیتم برای ما حائز اهمیته 👇
✅کیفیت عالی محصول
✅قیمت خیلی مناسب
✅مستقیم از تولید کننده و کشاورز
✅کامل بودن پکیج محصولات ارگانیک در فروشگاهمون(بیش از۱۰۰۰ محصول)
🌺اهل شعار نیستیم….
با سابقه و رزومه ۱۰ ساله در تولید و توزیع محصولات ارگانیک خدمتون هستیم‌.
⚜️با ما خریدی ماندگار و آسان را تجربه کنید.
♦️به مدیریت؛حاج محمد علی رحمانی
#ارگانیک_سرای_بابلسر
https://eitaa.com/joinchat/1956839723Cd26c3cb529

کاریابی نیکان بابلسر , [16.04.24 23:30]
[فرستاده شده از آقای شاهی]
[ عکس ]
استخدام نیروی کار در شهرهای بابلسر.بهنمیر.هادیشهر.امیرکلا در شرکتها _ کارخانجات _ فروشگاه های معتبر و معرفی افراد به فنی و حرفه‌ای برای کسب مهارت _آزادسازی مدارک دانشگاهی

✅عضو کانال اشتغال و استخدام بابلسر شوید تا از فرصت‌های شغلی مطلع شوید
…….
ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید…

..#لینگ کانال ایتا استخدام بابلسر
👇👇👇👇👇عضو شوید
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar
لینک کانال تلگرام استخدام بابلسر
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar
آدرس اینترنتی دفتر شرکت
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps
✅مدیریت: مهندس هادی شاهی

کاریابی نیکان بابلسر , [17.04.24 21:47]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: ۴۳۵

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : ۲۸ فروردین

💢استخدام نیروی کار خانم بابت همراه سالمند که فقط نیاز به قرص سروقت و همراهی دارد

💢سالمند تنها در خانه است مبلغ ۱۰ میلیون پرداختی دارد

❇️ساعت کار ۸ صبح تا ۸ شب

💢محدوده مرکز شهر بابلسر

💢حقوق ماهیانه ۸ میلیون

><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید.
.👇👇👇👇 آدرس اینترنتی
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps
🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر
❇️آدرس دفتر. خیابان امام خمینی۳. پاساژ دهقان طبقه اول
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

کاریابی نیکان بابلسر , [17.04.24 22:05]
[ عکس ]

کاریابی نیکان بابلسر , [18.04.24 13:47]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: ۴۲۵

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : ۲۹ فروردین

💢استخدام نیروی کار خانم بابت پذیرش در دندان پزشکی
آشنایی با کامپیوتر و روابط عمومی بالا

❇️ساعت کار ۱۵ الی۲۱

💢محدوده مرکز شهر بابلسر

💢حقوق ماهیانه ۸ میلیون با بیمه تامین اجتماعی

><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید.
.👇👇👇👇 آدرس اینترنتی
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps
🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر
❇️آدرس دفتر. خیابان امام خمینی۳. پاساژ دهقان طبقه اول
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps

کاریابی نیکان بابلسر , [18.04.24 13:50]
🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد: ۴۲۶

#کاریابی بابلسر
#استخدام فوری بابلسر
📆 تاریخ : ۳۰فروردین

💢استخدام نیروی کار شرکتی

💢جنسیت آقا

❇️ساعت کار ۸ صبح تا۱۶
💢شهرک صنعتی بابلسر

💢حقوق ماهیانه قانون کار با بیمه

><><><><><><><><><><>
🛑در کانال های مشاغل و استخدام بابلسر عضو شوید و ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید.
.👇👇👇👇 آدرس اینترنتی
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps
🔶لینگ کانال#ایتا
https://eitaa.com/karyabi_nikan_babolsar. ………………….
🔶لینگ کانال #تلگرام
https://t.me/karyabi_nikan_babolsar

🌐آدرس سایت کاریابی نیکان
www.nikankaryab.com………..

کانال اینستاگرام کاریابی نیکان
><><><><><>
https://www.instagram.com/karyabi_nikan_babolsar?igsh=MXA5ZjRqZ29jZzJ5OA==

☎️ 09115390710 تماس همراه
☎️ 01135252710. تماس دفتر
❇️آدرس دفتر. خیابان امام خمینی۳. پاساژ دهقان طبقه اول
https://maps.google.com/?cid=17221938779498843779&entry=gps