ماه: خرداد 1403

کاریابی نیکان بابلسر , [07.05.24 15:34] [ عکس ] 🔵 کاریابی نیکان بابلسر. 🔵 💢 کد: ۵۰۴ #کاریابی بابلسر #استخدام فوری بابلسر 📆 تاریخ : ۱۸ اردیبهشت ماه 💢استخدام نیروی کار خانم خیاط ماهر و راسته دوز …اتو کار….۴ نفر 💢جنسیت خانم شرایط سنی ۲۰…