صفحه اصلی 1

جذب نیروی کاردر بابلسر و معرفی کارجویان با کارفرمایان بابلسر–استخدام افراد کارجو در شرکتها – کارخانجات بابلسر – فروشگاههای بابلسر

کارجویان محترم جهت اطلاع از مشاغل شهرستان با دفتر کاریابی نیکان بابلسر تماس حاصل فرمایید