نرم افزار

مشاغل کاریابی بابلسر

ارسال شده 3 سال پیش
www.zhaket.com
123 444 555
medium@fakeuser.com

توضیحات شغل

[Forwarded from کاریابی نیکان بابلسر]
karyabi_nikan_babolsar:

🔵. کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد : ۱۳۰

#فوری
📆 تاریخ : ۲۰ تیر
🔶 نیروی کار:فروشنده در های پر مارکت
🔹 خط تولید:
👈 سرویس :
👈 حداقل تحصیلات :
👈 حداکثر سن :…….
⏰ ساعت کاری :۸الی۱۷
💰حقوق: طبق قانون کار با مزایا + بیمه تامین اجتماعی
👈 دریافتی:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔶 آدرس : بابلسر _خیابان امام _نبش امام ۳_مجتمع تجاری پاساژ دهقان _طبقه اول_واحد ۴_دفتر کاریابی و مشاوره شغلی نیکان بابلسر

⏰ ساعت پاسخگویی:8صبح تا 7عصر
📌 اینستاگرام کاریابی
🔗 Instagram.com/karyabi_nikan_babolsar
# تلگرام
https://t.me/+iX-wPt_Hlhk5OWE0
# ایتا
@karyabi_nikan_babolsar

#سروش
https://splus.ir/karyabi_nikan_babolsar 🆔

📌 لینک کانال کاریابی
راههای ارتباطی:
☎️ 09115390710
☎️ 01135252710
☎️ 01135250342

[Forwarded from کاریابی نیکان بابلسر]
karyabi_nikan_babolsar:

🔵. کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد : ۱۲۰

#فوری
📆 تاریخ : ۲۰ تیر
🔶 نیروی کار:کارگر
🔹 خط تولید/پخش فرش و موکت
👈 سرویس :
👈 حداقل تحصیلات :
👈 حداکثر سن :…….
⏰ ساعت کاری :توافقی
💰حقوق: طبق قانون کار با مزایا + بیمه تامین اجتماعی
👈 دریافتی:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔶 آدرس : بابلسر _خیابان امام _نبش امام ۳_مجتمع تجاری پاساژ دهقان _طبقه اول_واحد ۴_دفتر کاریابی و مشاوره شغلی نیکان بابلسر

⏰ ساعت پاسخگویی:8الی۱۹
📌 اینستاگرام کاریابی
🔗 Instagram.com/karyabi_nikan_babolsar
# تلگرام
https://t.me/+iX-wPt_Hlhk5OWE0
# ایتا
@karyabi_nikan_babolsar

#سروش
https://splus.ir/karyabi_nikan_babolsar 🆔

📌 لینک کانال کاریابی
راههای ارتباطی:
☎️ 09115390710
☎️ 01135252710
☎️ 01135250342

karyabi_nikan_babolsar:

🔵. کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد : ۱۲۲/۱۲۳

#فوری
📆 تاریخ : ۲۰ تیر
🔶 نیروی کار:حسابدار دفتر مهندسی(مهندسی عمران)
🔹 خط تولید:
👈 سرویس :
👈 حداقل تحصیلات :
👈 حداکثر سن :…….
⏰ ساعت کاری :توافقی
💰حقوق: طبق قانون کار با مزایا + بیمه تامین اجتماعی
👈 دریافتی:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔶 آدرس : بابلسر _خیابان امام _نبش امام ۳_مجتمع تجاری پاساژ دهقان _طبقه اول_واحد ۴_دفتر کاریابی و مشاوره شغلی نیکان بابلسر

⏰ ساعت پاسخگویی:8صبح تا 7عصر
📌 اینستاگرام کاریابی
🔗 Instagram.com/karyabi_nikan_babolsar
# تلگرام
https://t.me/+iX-wPt_Hlhk5OWE0
# ایتا
@karyabi_nikan_babolsar

#سروش
https://splus.ir/karyabi_nikan_babolsar 🆔

📌 لینک کانال کاریابی
راههای ارتباطی:
☎️ 09115390710
☎️ 01135252710
☎️ 01135250342

karyabi_nikan_babolsar:

🔵. کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد : ۱۳۳

#فوری
📆 تاریخ : ۲۱ تیر
🔶 نیروی کار:خدماتی( خانم)
🔹 خط تولید:رستوران
👈 سرویس :
👈 حداقل تحصیلات :
👈 حداکثر سن :…….
⏰ ساعت کاری :۱۱الی۲۴(دو ساعت وقت استراحت)
👈 دریافتی: پایه ۶میلیون تومان
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔶 آدرس : بابلسر _خیابان امام _نبش امام ۳_مجتمع تجاری پاساژ دهقان _طبقه اول_واحد ۴_دفتر کاریابی و مشاوره شغلی نیکان بابلسر

⏰ ساعت پاسخگویی:8الی۱۹
📌 اینستاگرام کاریابی
🔗 Instagram.com/karyabi_nikan_babolsar
# تلگرام
https://t.me/+iX-wPt_Hlhk5OWE0
# ایتا
@karyabi_nikan_babolsar

#سروش
https://splus.ir/karyabi_nikan_babolsar 🆔

📌 لینک کانال کاریابی
راههای ارتباطی:
☎️ 09115390710
☎️ 01135252710
☎️ 01135250342

karyabi_nikan_babolsar:

🔵. کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد : ۱۳۲

#فوری
📆 تاریخ : ۲۱ تیر
🔶 نیروی کار:کارگر ساده و ماهر
🔹 خط تولید:لوازم خودرو
👈 سرویس :
👈 حداقل تحصیلات : دیپلم
👈 حداکثر سن : 38 سال
⏰ ساعت کاری :۸ ساعت کاری طبق قانون کار (اضافه کاری طبق نظر کارفرما)
👈 دریافتی:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔶 آدرس : بابلسر _خیابان امام _نبش امام ۳_مجتمع تجاری پاساژ دهقان _طبقه اول_واحد ۴_دفتر کاریابی و مشاوره شغلی نیکان بابلسر

⏰ ساعت پاسخگویی:8الی۱۹
📌 اینستاگرام کاریابی
🔗 Instagram.com/karyabi_nikan_babolsar
# تلگرام
https://t.me/+iX-wPt_Hlhk5OWE0
# ایتا
@karyabi_nikan_babolsar

#سروش
https://splus.ir/karyabi_nikan_babolsar 🆔

📌 لینک کانال کاریابی
راههای ارتباطی:
☎️ 09115390710
☎️ 01135252710
☎️ 01135250342

karyabi_nikan_babolsar:

🔵. کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد : 133

#فوری
📆 تاریخ : 23 تیر
🔶 نیروی کار: نیروی کار خانم خدمات
🔵 ادرس:میدان معلم 🔵کار در رستوران
🔵 حداقل تحصیلات : زیردیپلم
👈 حداکثر سن : 38 سال
⏰ ساعت کاری : ساعت 11 صبح تا 12 شب دو ساعت استراحت بین کار
👈 دریافتی: 6 میلیون که بعد از ماه اول افزایش دارد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔶 آدرس : بابلسر _خیابان امام _نبش امام ۳_مجتمع تجاری پاساژ دهقان _طبقه اول_واحد ۴_دفتر کاریابی و مشاوره شغلی نیکان بابلسر

⏰ ساعت پاسخگویی:8الی۱۹
📌 اینستاگرام کاریابی
🔗 Instagram.com/karyabi_nikan_babolsar
# تلگرام
https://t.me/+iX-wPt_Hlhk5OWE0
# ایتا
@karyabi_nikan_babolsar

#سروش
https://splus.ir/karyabi_nikan_babolsar 🆔

📌 لینک کانال کاریابی
راههای ارتباطی:
☎️ 09115390710
☎️ 01135252710
☎️ 01135250342

karyabi_nikan_babolsar:

🔵. کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد : 134

#فوری
📆 تاریخ : 24 تیر
🔶 نیروی کار:فنی
🔹 خط تولید:شهرک صنعتی
👈 حداقل تحصیلات :در حد خواندن و نوشتن
👈 حداکثر سن : بین 30 تا 40
⏰ ساعت کاری :۸ ساعت کاری 7 الی 15
👈 دریافتی: بعد 3 ماه آموزشی طبق قانون کار
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔶 آدرس : بابلسر _خیابان امام _نبش امام ۳_مجتمع تجاری پاساژ دهقان _طبقه اول_واحد ۴_دفتر کاریابی و مشاوره شغلی نیکان بابلسر

⏰ ساعت پاسخگویی:8الی۱۹
📌 اینستاگرام کاریابی
🔗 Instagram.com/karyabi_nikan_babolsar
# تلگرام
https://t.me/+iX-wPt_Hlhk5OWE0
# ایتا
@karyabi_nikan_babolsar

#سروش
https://splus.ir/karyabi_nikan_babolsar 🆔

📌 لینک کانال کاریابی
راههای ارتباطی:
☎️ 09115390710
☎️ 01135252710
☎️ 01135250342

karyabi_nikan_babolsar:

🔵. کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد : 135

#فوری
📆 تاریخ : 24 تیر
🔶 نیروی کار:پرستار{همراه هم اشکالی ندارد}
⏰ ساعت کاری :8 الی 20
👈 دریافتی: 7 میلیون تومان{صبحانه ناهار شام}
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔶 آدرس : بابلسر _خیابان امام _نبش امام ۳_مجتمع تجاری پاساژ دهقان _طبقه اول_واحد ۴_دفتر کاریابی و مشاوره شغلی نیکان بابلسر

⏰ ساعت پاسخگویی:8الی۱۹
📌 اینستاگرام کاریابی
🔗 Instagram.com/karyabi_nikan_babolsar
# تلگرام
https://t.me/+iX-wPt_Hlhk5OWE0
# ایتا
@karyabi_nikan_babolsar

#سروش
https://splus.ir/karyabi_nikan_babolsar 🆔

📌 لینک کانال کاریابی
راههای ارتباطی:
☎️ 09115390710
☎️ 01135252710
☎️ 01135250342

karyabi_nikan_babolsar:

🔵. کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد : 137

#فوری
📆 تاریخ : 24 تیر
نیروی کار:
• 3 نیروی کار با مدرک دیپلم {خط تولید}
• 1 نیروی کار با مدرک کارشناسی شیمی
• 1 نیروی کار با مهارت جوشکاری
• 1 نیروی کار با مهارت تاسیسات
• 1 نیروی کار با مهارت برق
🔹 خط تولید:کارخانه
سرویس :ندارد
⏰ ساعت کاری :۸ ساعت کاری طبق قانون کار
دریافتی: طبق قانون کار
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔶 آدرس : بابلسر _خیابان امام _نبش امام ۳_مجتمع تجاری پاساژ دهقان _طبقه اول_واحد ۴_دفتر کاریابی و مشاوره شغلی نیکان بابلسر

⏰ ساعت پاسخگویی:8الی۱۹
📌 اینستاگرام کاریابی
🔗 Instagram.com/karyabi_nikan_babolsar
# تلگرام
https://t.me/+iX-wPt_Hlhk5OWE0
# ایتا
@karyabi_nikan_babolsar

#سروش
https://splus.ir/karyabi_nikan_babolsar 🆔

📌 لینک کانال کاریابی
راههای ارتباطی:
☎️ 09115390710
☎️ 01135252710
☎️ 01135250342

karyabi_nikan_babolsar:

🔵. کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد : 138

#فوری
📆 تاریخ : 24 تیر
نیروی کار:فروش(آقا)
🔹 خط تولید:فست فود
سرویس :ندارد
👈 حداکثر سن :بین 25تا 35
⏰ ساعت کاری :9الی 17
دریافتی: توافق فی مابین
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔶 آدرس : بابلسر _خیابان امام _نبش امام ۳_مجتمع تجاری پاساژ دهقان _طبقه اول_واحد ۴_دفتر کاریابی و مشاوره شغلی نیکان بابلسر

⏰ ساعت پاسخگویی:8الی۱۹
📌 اینستاگرام کاریابی
🔗 Instagram.com/karyabi_nikan_babolsar
# تلگرام
https://t.me/+iX-wPt_Hlhk5OWE0
# ایتا
@karyabi_nikan_babolsar

#سروش
https://splus.ir/karyabi_nikan_babolsar 🆔

📌 لینک کانال کاریابی
راههای ارتباطی:
☎️ 09115390710
☎️ 01135252710
☎️ 01135250342

karyabi_nikan_babolsar:

🔵. کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد : 142

#فوری
📆 تاریخ : 24 تیر
نیروی کار:خدمانی(آقا میانسال)
• فروشنده:جوان(آقا /خانم)
🔹 خط تولید:شیرینی سرا
سرویس :ندارد
ساعت کاری :8الی 16/16الی 24
دریافتی: طبق قانون کار
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔶 آدرس : بابلسر _خیابان امام _نبش امام ۳_مجتمع تجاری پاساژ دهقان _طبقه اول_واحد ۴_دفتر کاریابی و مشاوره شغلی نیکان بابلسر

⏰ ساعت پاسخگویی:8الی۱۹
📌 اینستاگرام کاریابی
🔗 Instagram.com/karyabi_nikan_babolsar
# تلگرام
https://t.me/+iX-wPt_Hlhk5OWE0
# ایتا
@karyabi_nikan_babolsar

#سروش
https://splus.ir/karyabi_nikan_babolsar 🆔

📌 لینک کانال کاریابی
راههای ارتباطی:
☎️ 09115390710
☎️ 01135252710
☎️ 01135250342

karyabi_nikan_babolsar:

🔵. کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد : 144

#فوری
📆 تاریخ : 24 تیر
نیروی کار:مهندسی ایمنی کار با مدرک HSE(ایمنی)مدرک از فنی حرفه ای الزامی است
🔹 خط تولید:شرکت ساختمانی
سن:مهم نیست
ساعت کاری :7الی 17
دریافتی: 12 میلیون تومان(بیمه هم میشوند)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔶 آدرس : بابلسر _خیابان امام _نبش امام ۳_مجتمع تجاری پاساژ دهقان _طبقه اول_واحد ۴_دفتر کاریابی و مشاوره شغلی نیکان بابلسر

⏰ ساعت پاسخگویی:8الی۱۹
📌 اینستاگرام کاریابی
🔗 Instagram.com/karyabi_nikan_babolsar
# تلگرام
https://t.me/+iX-wPt_Hlhk5OWE0
# ایتا
@karyabi_nikan_babolsar

#سروش
https://splus.ir/karyabi_nikan_babolsar 🆔

📌 لینک کانال کاریابی
راههای ارتباطی:
☎️ 09115390710
☎️ 01135252710
☎️ 01135250342

karyabi_nikan_babolsar:

🔵. کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد:145

#فوری
📆 تاریخ : 24 تیر
نیروی کار:کارگر
🔹 خط تولید:چاپ خانه
سن:مهم نیست
ساعت کاری :8الی 12:30 15:30 الی 18:30
دریافتی: طبق قانون کار بیمه هم میشوند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔶 آدرس : بابلسر _خیابان امام _نبش امام ۳_مجتمع تجاری پاساژ دهقان _طبقه اول_واحد ۴_دفتر کاریابی و مشاوره شغلی نیکان بابلسر

⏰ ساعت پاسخگویی:8الی۱۹
📌 اینستاگرام کاریابی
🔗 Instagram.com/karyabi_nikan_babolsar
# تلگرام
https://t.me/+iX-wPt_Hlhk5OWE0
# ایتا
@karyabi_nikan_babolsar

#سروش
https://splus.ir/karyabi_nikan_babolsar 🆔

📌 لینک کانال کاریابی
راههای ارتباطی:
☎️ 09115390710
☎️ 01135252710
☎️ 01135250342

[فرستاده شده از کاریابی نیکان بابلسر]
karyabi_nikan_babolsar:

🔵. کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد:128

#فوری
📆 تاریخ : ۲۰ تیر
🔶 نیروی کار:پخت نان(آموزش داده میشود)
🔹 خط تولید:مجموعه تجاری
👈 سرویس :
👈 حداقل تحصیلات :
👈 حداکثر سن :…….
⏰ ساعت کاری :
💰حقوق: طبق قانون کار با مزایا + بیمه تامین اجتماعی
👈 دریافتی:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔶 آدرس : بابلسر _خیابان امام _نبش امام ۳_مجتمع تجاری پاساژ دهقان _طبقه اول_واحد ۴_دفتر کاریابی و مشاوره شغلی نیکان بابلسر

⏰ ساعت پاسخگویی:8صبح تا 7عصر
📌 اینستاگرام کاریابی
🔗 Instagram.com/karyabi_nikan_babolsar
# تلگرام
https://t.me/+iX-wPt_Hlhk5OWE0
# ایتا
@karyabi_nikan_babolsar

#سروش
https://splus.ir/karyabi_nikan_babolsar 🆔

📌 لینک کانال کاریابی
راههای ارتباطی:
☎️ 09115390710
☎️ 01135252710
☎️ 01135250342

🔵. کاریابی نیکان بابلسر. 🔵

💢 کد:146

#فوری
📆 تاریخ : 25 تیر

♦️نیروی کار خانم:پرستار سالمند

♦️ سن:حداکثر 38

♦️ساعت کاری :8صبح تا 2ظهر

♦️ دریافتی: 5میلیون تومان
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔶 آدرس : بابلسر _خیابان امام _نبش امام ۳_مجتمع تجاری پاساژ دهقان _طبقه اول_واحد ۴_دفتر کاریابی و مشاوره شغلی نیکان بابلسر

⏰ ساعت پاسخگویی:8الی۱۹

📌 اینستاگرام کاریابی
🔗 Instagram.com/karyabi_nikan_babolsar
# تلگرام
https://t.me/+iX-wPt_Hlhk5OWE0
# ایتا
@karyabi_nikan_babolsar

#سروش
https://splus.ir/karyabi_nikan_babolsar 🆔

📌 لینک کانال کاریابی
راههای ارتباطی:
☎️ 09115390710
☎️ 01135252710
☎️ 01135250342

🔵. کاریابی نیکان بابلسر. 🔵
💢 کد:147
#فوری
📆 تاریخ : 25 تیر
♦️نیروی کار خانم:پرستار سالمند
♦️ سن:حداکثر 35
♦️ساعت کاری :8صبح تا 16
♦️ دریافتی:مطابق قانون اداره کار
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔶 آدرس : بابلسر _خیابان امام _نبش امام ۳_مجتمع تجاری پاساژ دهقان _طبقه اول_واحد ۴_دفتر کاریابی و مشاوره شغلی نیکان بابلسر
⏰ ساعت پاسخگویی:8الی۱۹
📌 اینستاگرام کاریابی
🔗 Instagram.com/karyabi_nikan_babolsar
# تلگرام
https://t.me/+iX-wPt_Hlhk5OWE0
# ایتا
@karyabi_nikan_babolsar
#سروش
https://splus.ir/karyabi_nikan_babolsar 🆔
📌 لینک کانال کاریابی
راههای ارتباطی:
☎️ 09115390710
☎️ 01135252710
☎️ 01135250342

تصاویر دفتر

فرصت های شغلی

موقت

توسعه دهنده وب

ارسال شده 3 سال پیش توسط مشاغل کاریابی بابلسر
مشهد
150000 تومان - 160000 تومان در ماه

هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسید “مشاغل کاریابی بابلسر”

امتیاز شما برای این لیست

اطلاعات شرکت

 • بازدیدها
  149
 • ارسال مشاغل
  2
 • موقعیت مکانی
  تهران
 • دسته‌بندی‌ها
 • از زمانی که
  1385

تماس با مشاغل کاریابی بابلسر